Tagarchief: Droge blusleidingen

Droge blusleidingen

Droge blusleiding

Waarom een droge blusleiding?

Een droge blusleiding helpt de brandweer om bij brand ook in hoge en of diepe gebouwen snel ter plaatse te zijn en om water op het vuur te kunnen geven. Het voorkomt ook dat brandslangen vastlopen bij deuren.

Bij gebouwen hoger dan 20 meter of dieper dan 60 meter is de eis uit het Bouwbesluit dat er droge blusleidingen in een gebouw aanwezig zijn.

Als er een brandmelding is geweest en de brandweer arriveert bij het gebouw, dan wordt eerst gecontroleerd of alle afsluiters op de verdiepingen gesloten zijn voordat er druk op de leiding wordt gezet. Dit illustreert dat bijvoorbeeld alle afsluiters te allen tijde goed moeten functioneren.

In het schema van een droge blusleiding (DBL) staat schematisch aangegeven in een verticale doorsnede dat een DBL door het central trappenhuis loopt. Per verdieping is een aansluiting voor een brandweerslang met een afsluiter (kraan).

Schema van een droge blusleiding

Schema van een droge blusleiding (DBL)

Uit het Bouwbesluit 2012 blijkt in artikel  6.48 het volgende:

De droge blusleiding en elke brandslangaansluiting moeten een doorstroomopening hebben die bij brand kan voorzien in een capaciteit van ten minste 120 m³ bluswater per uur. Uit artikel 6.30, tweede lid, volgt dat deze capaciteit gedurende ten minste één uur bij gebruik van ten minste één brandslangaansluiting moet zijn gewaarborgd. Het is dus niet zo dat bij gelijktijdig gebruik van twee aansluitingen een bluscapaciteit van 240 m³ beschikbaar moet zijn.

De werkdruk bedraagt 1.400kPa of 14 Bar.

<a href="https://i2.wp.com/www.allegrogebouwadvies.nl/wp-content/uploads/2016/01/Koppeling-en-afsluiter-DBL cheap generic priligy.jpg” rel=”attachment wp-att-3092″>Koppeling en afsluiter DBL

Koppeling en afsluiter DBL

Tegenwoordig worden in plaats van afsluiters met een handwiel, afsluiters met een driehoekige knop toegepast. Deze uitvoering is meer vandaalbestendig. De brandweer en de serviceonderhoudsbedrijven hebben een speciale sleutel om deze afsluiters te bedienen.

Aansluitkast voor de brandweer voor een DBL

Aansluitkast voor de brandweer voor een DBL

De droge blusleiding bevat geen water, maar wel condenswater. Dit condenswater moet tijdens het periodieke serviceonderhoud aan de DBL, afgetapt worden. Dit gebeurt op het laagste punt van de leiding. Daarom worden horizontaal lopende leidingen licht op afschot gelegd.

20160120_103536 (2)

Een voorbeeld van een droge blusleiding in de kleur van de achterliggende donkere metselsteen. Zo valt de leiding zelf, nauwelijks op. Pand in Haarlem.

Het serviceonderhoud aan de DBL is niet vrijblijvend. In de Woningwet artikel 1.16 wordt de Zorgplicht geformuleerd van de gebouweigenaar. Er worden eisen aan controle en onderhoud gesteld.

De droge blusleiding moet je doelmatig beschermen tegen corrosie en mechanische beschadiging. Gebruikelijk materiaal is (verzinkte) stalen draadbuis 2½” (DN 65) en 3″ (DN 80). Andere materialen zijn toegestaan als de drukbestendigheid en corrosievastheid voldoende groot zijn en de onbrandbaarheid van het leidingsmateriaal aantoonbaar is. Het functiebehoud moet ten minste 1 uur zijn.

Aarding van de droge blusleiding.

Uit NEN 1010 bepaling 411.3.1.2 blijkt het volgende. De metalen blusleiding is een vreemd geleidend deel, genoemd in sub a van deze bepaling ‘metalen leidingen voor inpandige voorzieningen’. De leiding moet door een vereffeningsleiding zijn verbonden met de hoofdaardrail/klem.

Bron: NEN Elektrotechnisch Magazine nummer 3 april 2010.

Hoge druk stalen blusleidingen.

Een aantal brandweerkorpsen in Nederland heeft de brandweerwagens zo uitgerust dat hoge druk droge blusleidingen geïnstalleerd kunnen worden, in bijvoorbeeld de gemeente/regio Amersfoort, OostGelre, Zutphen, Leerdam, Maarssen, Arnhem en Zwolle. Waar blijven de grote steden?

Allegro Gebouwadvies pleit voor het toepassen van hoge druk blusleidingen om reden dat er in de nabije toekomst veel en hoog gebouwd zal worden. De gebouwen worden ingewikkelder door het het huisvesten van verschillende doelgroepen bij elkaar. Dat vergt slimme oplossingen voor bijvoorbeeld de brand bestrijding. In onderstaande bron ben ik meer argumenten voor een dergelijke oplossing tegengekomen.

Bron: http://www.uro-flame.eu/vsh/hddbl-NL.pdf

Brandweer:

 • Snel water op het vuur
 • Aan- en afkoppelen onder druk door middel van knikkoppelingen
 • Geen tijdverlies door een controle van de afsluiters
 • Geen extra communicatie noodzakelijk met de pompbediende
 • Geen zwaar aanvalskrat dat mee naar boven getild moet worden.

Gebouweigenaar, eindgebruiker:

 • Veel minder mogelijke waterschade door minder water
 • Lagere bouwkosten
 • Dunnere leidingen waardoor eenvoudiger weg te werken
 • Esthetische uitstraling, geen ombouw nodig.

Installateur:

 • Sneller, schoner en goedkoper te installeren
 • Geen brandgevaarlijke werkzaamheden
 • Altijd dicht
 • Grotere flexibiliteit door dunne leidingen en geringer gewicht.

De afmetingen die toegepast worden voor de toepassingen van hoge druk droge blusleiding zijn de buitendiameters 22 t/m 35 mm. De grootste diameter is de helft van de standaard droge blusleiding.

De werkdruk bedraagt 40 bar.

De volgende blog gaat over de onvoorstelbare combinatie Koolmonoxide (CO) en de moderne CV ketel.