Wat is een coöperatie?

Allegro Gebouwadvies is lid van coöperatie Bouw-Balans U.A.

Begin 2016 is Allegro Gebouwadvies lid geworden van Coöperatie Bouw-Balans U.A. Dit naar aanleiding van een kennismakingsgesprek met Pieter Peelen van No Noncancy uit Utrecht http://nononcancy.nl. Pieter adviseerde mij contact op te nemen met Bouw-Balans. De leden van Bouw-Balans zijn nu: Ruud Schaap | Architect, Ton Bom | Bouwkundige, René Lamoré | Bouwbegeleider en Jan de Haan | Brandveiligheidsdeskundige.

Zo is een samenwerkingsverband ontstaan. Vaak wordt mij gevraagd wat een coöperatie inhoudt. Bouw-Balans is een Ondernemerscoöperatie. Op het Ondernemersplein http://ondernemersplein.nl vond ik een tekst over coöperaties die hierna volgt. De meeste tekst heb ik overgenomen en is daarom cursief gedrukt.

Wat is een coöperatie?

Een coöperatie is een speciale vereniging, die overeenkomsten aangaat met en voor haar leden. Veel voorkomende coöperaties voor ondernemers zijn de bedrijfscoöperatie en de ondernemerscoöperatie.

Bedrijfscoöperatie

Een bedrijfscoöperatie behartigt bepaalde zakelijke belangen van haar leden, zoals inkoop of reclame. Een bekend voorbeeld is FrieslandCampina, een grote zuivelcoöperatie. De leden zijn aangesloten melkveehouders, die meedelen in de winst.

Ondernemerscoöperatie

De ondernemerscoöperatie is een coöperatie waarbij alle leden zelfstandig samenwerken, bijvoorbeeld aan een project. Deze coöperatievorm is onder meer geschikt voor zzp’ers. Die kunnen gezamenlijk een bepaalde klus of project doen, die zij in hun eentje niet kunnen aannemen of uitvoeren. Voor de klant heeft dat als voordeel dat hij één aanspreekpunt heeft en dat hij meer zekerheid heeft over het op tijd afronden van het project. Let op: leden die aan zo’n project deelnemen (als natuurlijke persoon, niet als rechtspersoon) moeten ook nog andere opdrachtgevers hebben om te worden beschouwd als ondernemer voor de inkomstenbelasting. De leden hebben stemrecht binnen de coöperatie en daarnaast kunnen de leden in- en uittreden zonder dat daarmee het voortbestaan van coöperatie in gevaar komt. Een ondernemerscoöperatie is een geschikte vorm voor ‘kleinschalige’ samenwerkingsverbanden.

Oprichten en in stand houden van een coöperatie

U kunt met minimaal één partner een coöperatie oprichten. De hoogste zeggenschap ligt bij de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering benoemt het bestuur. Voor de oprichting laat u een akte opmaken bij de notaris en laat u de coöperatie inschrijven in het Handelsregister. De leden betalen mee aan de kosten voor oprichting en het in stand houden van de coöperatie. Winst kan bijvoorbeeld worden verdeeld op basis van het werk dat een lid voor de coöperatie heeft uitgevoerd. De leden mogen hier zelf afspraken over maken.

Aansprakelijkheid

De coöperatie is als rechtspersoon aansprakelijk. Als uw coöperatie wordt ontbonden en er zijn schulden, dan zijn u en uw medeleden voor een gelijk deel aansprakelijk hiervoor. Wilt u de aansprakelijkheid uitsluiten? Dat kan als u een ‘coöperatie met beperkte aansprakelijkheid’ (BA) of een ‘coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid’ (UA) opricht. Bij een ondernemerscoöperatie zijn de leden die meedoen aan een project aansprakelijk voor de goede uitvoering van dat project. Bent u bestuurder? Voor bestuurders geldt de anti-misbruikwetgeving. Dit te vergelijken met een bv.

Belastingen

Een coöperatie betaalt vennootschapsbelasting over de winst. De leden betalen individueel belasting over de winst die zij vanuit de coöperatie ontvangen.

Sociale zekerheid

Bent u lid-bestuurder van een coöperatie met werknemerszelfbestuur? Dan heeft u een fictieve dienstbetrekking en gelden voor de inhoudingen op het loon dezelfde regels als bij een normale dienstbetrekking.

Jaarstukken

Iedere coöperatie moet elk jaar de jaarstukken opstellen en openbaar maken.

Deze informatie is geplaatst door de Kamer van Koophandel buy priligy online.

Om alle verplichtingen voor de coöperatie te verrichten zijn de taken verdeeld over drie functies: De voorzitter, Penningmeester, Secretaris en een lid. Onderling noemen we deze taken “vrijwilligerswerk”.

Tot zover de coöperatie.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.