Categorie archief: Overige

Ondanks nieuwe CV ketel toch kans op CO…

‘Alleen vakbekwame monteur mag aan gasinstallatie werken’

Bron: https://www.nen.nl/NEN-Shop/Actualiteiten-Gas-Water/Alleen-vakbekwame-monteur-mag-aan-gasinstallatie-werken

15 februari 2016

12-02-2016 Voor het installeren en onderhouden van cv-installaties worden op dit moment geen eensduidende kwaliteitseisen gesteld aan de monteur. Als het aan installateurskoepel Uneto-VNI ligt gaat dat veranderen. Alleen geregistreerde en vakbekwame monteurs mogen in de toekomst aan gasinstallaties werken.

O-Prognose

Allegro Gebouwadvies gebruikt sinds november 2016 het softwareprogramma O-Prognose voor het opstellen van MeerJarenOnderhoudsPlanningen (MJOP) voor gebouwen.  Het programma blijkt onder andere heel praktisch als de onderhoudskosten gesplitst moeten worden naar de verschillende eigenaars. De kostenbestanden worden jaarlijks geactualiseerd door de leverancier van O-Prognose http://www.plandatis.nl. Dat maakt de geleverde informatie betrouwbaar. Hoe langer de planning horizon (15, 25 jaar) hoe meer bouw- en installatieonderdelen in de begroting opgenomen moeten worden om het resultaat dichterbij de werkelijkheid te brengen. Afgelopen dinsdag 9 mei organiseerde Plandatis de leverancier van O-Prognose, een ‘Vastgoedbeheerdag’ in de Prodent fabriek in Amersfoort http://prodentfabriek. Een zeer geslaagde middag met veel informatie over automatisering in het algemeen en over de nieuwe ontwikkelingen van de software.

Afgelopen half jaar heeft Allegro Gebouwadvies verschillende meerjarenplanningen opgesteld, mede dankzij HERE Bouwadvies in Eindhoven http://herebouwadvies.nl, zoals bijvoorbeeld:

·    onderhoudsplan voor rioleringen

·    onderhoudsplan voor een VvE in Eindhoven

·    onderhoudsplan voor een gebouw in Strijp-S.

Wat is een coöperatie?

Allegro Gebouwadvies is lid van coöperatie Bouw-Balans U.A.

Begin 2016 is Allegro Gebouwadvies lid geworden van Coöperatie Bouw-Balans U.A. Dit naar aanleiding van een kennismakingsgesprek met Pieter Peelen van No Noncancy uit Utrecht http://nononcancy.nl. Pieter adviseerde mij contact op te nemen met Bouw-Balans. De leden van Bouw-Balans zijn nu: Ruud Schaap | Architect, Ton Bom | Bouwkundige, René Lamoré | Bouwbegeleider en Jan de Haan | Brandveiligheidsdeskundige.

Zo is een samenwerkingsverband ontstaan. Vaak wordt mij gevraagd wat een coöperatie inhoudt. Bouw-Balans is een Ondernemerscoöperatie. Op het Ondernemersplein http://ondernemersplein.nl vond ik een tekst over coöperaties die hierna volgt. De meeste tekst heb ik overgenomen en is daarom cursief gedrukt.

Wat is een coöperatie?

Een coöperatie is een speciale vereniging, die overeenkomsten aangaat met en voor haar leden. Veel voorkomende coöperaties voor ondernemers zijn de bedrijfscoöperatie en de ondernemerscoöperatie.

Bedrijfscoöperatie

Een bedrijfscoöperatie behartigt bepaalde zakelijke belangen van haar leden, zoals inkoop of reclame. Een bekend voorbeeld is FrieslandCampina, een grote zuivelcoöperatie. De leden zijn aangesloten melkveehouders, die meedelen in de winst.

Ondernemerscoöperatie

De ondernemerscoöperatie is een coöperatie waarbij alle leden zelfstandig samenwerken, bijvoorbeeld aan een project. Deze coöperatievorm is onder meer geschikt voor zzp’ers. Die kunnen gezamenlijk een bepaalde klus of project doen, die zij in hun eentje niet kunnen aannemen of uitvoeren. Voor de klant heeft dat als voordeel dat hij één aanspreekpunt heeft en dat hij meer zekerheid heeft over het op tijd afronden van het project. Let op: leden die aan zo’n project deelnemen (als natuurlijke persoon, niet als rechtspersoon) moeten ook nog andere opdrachtgevers hebben om te worden beschouwd als ondernemer voor de inkomstenbelasting. De leden hebben stemrecht binnen de coöperatie en daarnaast kunnen de leden in- en uittreden zonder dat daarmee het voortbestaan van coöperatie in gevaar komt. Een ondernemerscoöperatie is een geschikte vorm voor ‘kleinschalige’ samenwerkingsverbanden.

Oprichten en in stand houden van een coöperatie

U kunt met minimaal één partner een coöperatie oprichten. De hoogste zeggenschap ligt bij de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering benoemt het bestuur. Voor de oprichting laat u een akte opmaken bij de notaris en laat u de coöperatie inschrijven in het Handelsregister. De leden betalen mee aan de kosten voor oprichting en het in stand houden van de coöperatie. Winst kan bijvoorbeeld worden verdeeld op basis van het werk dat een lid voor de coöperatie heeft uitgevoerd. De leden mogen hier zelf afspraken over maken.

Aansprakelijkheid

De coöperatie is als rechtspersoon aansprakelijk. Als uw coöperatie wordt ontbonden en er zijn schulden, dan zijn u en uw medeleden voor een gelijk deel aansprakelijk hiervoor. Wilt u de aansprakelijkheid uitsluiten? Dat kan als u een ‘coöperatie met beperkte aansprakelijkheid’ (BA) of een ‘coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid’ (UA) opricht. Bij een ondernemerscoöperatie zijn de leden die meedoen aan een project aansprakelijk voor de goede uitvoering van dat project. Bent u bestuurder? Voor bestuurders geldt de anti-misbruikwetgeving. Dit te vergelijken met een bv.

Belastingen

Een coöperatie betaalt vennootschapsbelasting over de winst. De leden betalen individueel belasting over de winst die zij vanuit de coöperatie ontvangen.

Sociale zekerheid

Bent u lid-bestuurder van een coöperatie met werknemerszelfbestuur? Dan heeft u een fictieve dienstbetrekking en gelden voor de inhoudingen op het loon dezelfde regels als bij een normale dienstbetrekking.

Jaarstukken

Iedere coöperatie moet elk jaar de jaarstukken opstellen en openbaar maken.

Deze informatie is geplaatst door de Kamer van Koophandel buy priligy online.

Om alle verplichtingen voor de coöperatie te verrichten zijn de taken verdeeld over drie functies: De voorzitter, Penningmeester, Secretaris en een lid. Onderling noemen we deze taken “vrijwilligerswerk”.

Tot zover de coöperatie.

 

Een goed lopend Team

Op 26 augustus 2016 kennisgemaakt met een inspireerde persoon die ondernemer is in Arnhem, http://www.vanderleijvastgoed.nl, op een heel non- conformistische wijze. Balancerend op de grenzen van wat wettelijk toegestaan is en dan denken durven en doen door iets vernieuwends te produceren. Op die manier ondernemen is grensverleggend, omdat de lijnen kort zijn en omdat de teamleden vanuit zichzelf gemotiveerd zijn.

In zijn aanpak zie ik een aantal kenmerken van een goed lopend Team terug die ik eerder ben tegengekomen toen ik mijn opleiding Fire Safety Engineering in Groningen deed.

Kenmerken van een goed lopend team

Een goed lopend team heeft de volgende hoofdkenmerken en de teamleden:

 • Hebben onderling vertrouwen,
 • Stellen de goede vragen,
 • Weten wat ieder in zijn of haar mars heeft,
 • Hebben haalbare doelen afgesproken,
 • Gunnen elkaar het voordeel,
 • Hebben wederzijds begrip,
 • Geven op tijd aan als iets niet lukt,
 • Zijn op elkaar ingesteld,
 • Helpen elkaar,
 • Delen kennis,
 • Respecteren elkaar,
 • Komen betrouwbaar en overtuigend over,
 • Luisteren intens naar elkaar.

Als team kom je verder. Er is sprake van kennisdeling. Zo kun je als team meer bereiken dan individueel.

Maar de groeifase naar een goed teamlid heeft tijd en begeleiding nodig. Daarbij denk ik aan de fasen van het rouwproces overleden psychiater Elisabeth Kübler-Ross:

 • ontkenning,
 • woede,
 • marchanderen,
 • depressie en
 • aanvaarding.

Als deze stappen genomen zijn dan heb je het eerste deel van de opbouw van een team achter de rug en dan is het Team gereed voor vele uitdagingen.

Bronnen:

 • Een volle agenda maar nooit druk, Ten Have, ISBN: 978 90 259 6090 2
 • De Volkskrant 19-05-2012, artikel Kaizen in de zorg.
 • <a href="http://www.patagonia-zorg pop over to this site.com/”>http://www.patagonia-zorg.com
 • Holland Management review nummer 131 2010 “Over Dactylo door Jonard Speijer, directeur”
 • 2Reflect van Ouke J. Pijl Msc, de kunst van het organiseren
 • Levensregel voor beginners, Wil Derkse, Lannoo, ISBN: 978-90-209-4184-5
 • De Verdovers , Anna Enquist,  De Arbeiderspers,  ISBN: 978-90-295-7859-2
 • http://www.carrieretijger.nl/